हाम्रो शरिरलाई जति कामको अवास्कता हुन्छ तेती नै आरामको पनि अवास्कता हुन्छ । मानिसले सधै काम गरेर मात्र पनि हुदैन आराम पनि चाहिन्छ ।

-देखि तीन महिनाको बच्चाले १४ देखि १७ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-चारदेखि ११ महिनाको बच्चाले १२ देखि १५ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-एकदेखि दुई वर्षको बच्चाले ११ देखि १४ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-तीनदेखि पाँच वर्षको बच्चाले १० देखि १३ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-६ देखि १३ वर्षको बच्चाले नौदेखि ११ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-चौधदेखि १७ वर्षको किशोरले आठदेखि १० घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-अठारदेखि ६४ वर्षको मानिसले आठदेखि नौ घन्टा सुत्नुपर्छ ।

-पैंसट्ठी वर्षभन्दा माथिको मानिसले सात घन्टा सुत्नुपर्छ ।

स्वास्थको सहयोगमा 

Topics #उमेरको हिसाब #सुत्ने