प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत को अनुसार जब १८ दिन लामो युद्ध सकियो तब आमा कुन्ती ले कर्ण तिमिहरुको जेठा दाइ भएको कुरा ५ छोरा  (५ पाण्डब)  हरुलाई भन्नु भयो  यो सुनेर सबै ५ पाण्डबहरु दुखि भये

युधिस्टिर महाराज (५ पाण्डब क जेठा दाई) ले कर्णको बिधिबिधान अनुसार अन्तिम सस्कार गर्नु भयो र सोकाकुल भएर आमा कुन्ती को नजिक जानु भयो र तुरुन्त समस्त स्त्री जाति लाइ श्राप दिनु भयो आज बाट समस्त स्त्री जातिले कुनै पनि गोप्य कुरा लुकाएर राख्न नसकुन भनेर

र एस्को प्रभाव आज पनि हामी देखन सक्छौ