दिन प्रतिदिन आत्माहत्या गर्ने को संख्या बददो छ ||युवा अवस्ता मात्र नभएर बच्चा र ब्रिदा,बृदी को पनि आत्माहत्या गर्ने संख्या बढदो छ |सन् २०१५ मा WHO ले सर्वेक्षण अनुसार धरै आत्माहत्या देशमा नेपाल नबौ स्थान मा पर्दछ |

तल दिएएको तथ्यांक मा जस्तै ३०पुरुष भएमा 1,00,000 पुरुष मा ३० जना पुरुष ले आत्माहत्या गरे भनेर बुझनु पर्दछा |

सबै भन्दा धेरै आत्माहत्या गर्ने मुकुक को सुची यसप्रकार छ |

१.गुयाना (७०.८ पुरुष – २२.१ महिला)

२.उत्तर कोरिया(४५.५ पुरुष – ३५.१ महिला)

३.दक्षिण कोरिया(४१.७ पुरुष – १८ महिला)

४.श्रीलंका(४६.४ पुरुष – १२.८ माहिला)

५.लिथुनीया(५१ पुरुष – ८.४ महिला)

६.सुरिनामे(४४.५ पुरुष – ११.९ महिला)

7.मोजाम्बिक(३४.२ पुरुष – २१.१ महिला)

८.तान्जेनिया(३१.६ पुरुष – १८.३ महिला)

९.नेपाल(३०.१ पुरुष – २० महिला)

१०.काजकस्तान(४०.६ पुरुष – ९.३ महिला)