१. टी ट्री लेवडर ओएलः

यसको सेवन ज्यादा गर्दा यसले पुरुषहरुको स्तन बढेर महिलाको जस्तै हुनसक्छ । यसको सेवन पुरुषले निकै कम गर्नुपर्छ ।

२. पुदीनाः

पुदीनामा मेथोनको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले पुरुषको यौन क्षमतामा निकै प्रभाव पार्ने काम गर्छ ।

३. अल्कोहलः

ज्यादामात्रामा अल्कोहलको सेवन गर्नाले मेल रिप्रोडक्सन सिस्टममा प्रभाव पार्ने गर्छ ।

४. कफी र कोल्ड ड्रिकः

एक रिसर्चका अनुसार जो पुरुष ज्यादामात्रामा कफी वा कोल्ड ड्रिक पिउँछन् उनीहरुको स्पर्मको संख्यामा कमी आउन सक्छ ।

५. रिफाइन शुगरः

रिफाइन शुगरमा एम्पटी क्यालोरी बढी हुने गर्छ । यसले पुरुषलाई फाइदा पुर्याउनुको सट्टा मोटोपना बढाउने काम गर्छ ।

स्वास्थको सहयोगमा