उठेको पैसा

 1. दिलिप पाण्डे -१००
 2. रोशन – २००
 3. श्याम – 200
 4. दिवेन- 200
 5. प्रकास – 200
 6. जिग्री- 200
 7. शंकर- 200
 8. मुकेस- 200
 9. बिक्रम-२००
 10. रोशन दास -२००
 11. सस्कृति-२००
 12. सबिना-२००
 13. बिस्ट सरोज-२००
 14. हिमाल-२००
 15. आस्तिक-२००
 16. दिनेश-२००
 17. असोक-२००
 18. बिबेक-२००
 19. विकास-२००
 20. स्वेल-२००
 21. सन्दिप -२००

जम्मा =RS 4100

खर्च

थाल =११०

चम्ची = ४५

भुजा ४*४०=१६०

चिउरा ६०*३=180

लालमोन=२२०

गिलास=८०

चिसो=९५०

रिचाज =५०

पनिर=४३०

मासु ३ केजी =१०००

झोला=20

दयाले ललिपप खको =५

जम्मा ==RS 32५०

बाकि ==८५०

मासु पकाको र साउण्ड सिस्टम को तिर्न बाकी ||