१. सेतो दाग –

अनुहारमा सेतो दाग हुनु क्याल्सियमको कमीको संकेत हुनसक्छ । साथै यो आयरनको कमी वा पेटमा जुका रहेको संकेत पनि हुन सक्छ ।

२. चम्किलो सेतो दाग –

अनुहारमा केही स्पष्ट देखिने सेतो दाग हुनु कुष्ठ रोगको संकेत हुनसक्छ । यो समस्या केही ग्िम्भर हुन्छ ।

३. पानी फोका –

अनुहारमा पानी फोका आउँनु ‘चिकनपक्स’(ठेउला)को संकेत हो ।

४. डन्डिफोर आउनु –

अनुहारमा लामो समयसम्म डन्डिफोर आइरहने समस्या हुनु हर्मोनको असन्तुलनको संकेत हो । त्यस्तै पेट सम्बन्धि समस्या पनि हुनसक्छ ।

५. सुन्निनु –

लगातार केही दिनसम्म पुरै अनुहार सुन्निनु एन्जियोएडिमाको संकेत हुनसक्छ ।

६. अनुहारमा हल्का दाग –

यदि अनुहारमा हल्का सेतो दाग देखिएमा यो पेटमा जुका रहेको संकेत हो ।

७. अनुहार सुन्निनु –

यदि पुरै अनुहार सुन्निने हुन्छ भने यो मृगौला सम्बन्धि रोगको संकेत हुनसक्छ । यद्यपी, यस्तो समस्या औषधिको ‘साइड–इफेक्ट’का कारण पनि हुनसक्छ ।

८. दारीको रौँ झर्नु –

दारीको रौँ झर्ने भएमा ‘हाइपोथायराइडिज्म’ नामक रोगको संकत हुनसक्छ ।

९. अनुहारमा रौँ –

महिलाको ओठको माथि र चिउँडोमा अस्वभाविक रुपले रौँ आउँनु थाइराइड वा हर्मोनल असन्तुलनको संकते पनि हुनसक्छ ।

१०. अनुहार पहेलिनु –

लामो समयसम्म अनुहारमा पहेलोपना रहनु कलेजो रोगको संकेत हो । साथै यो पहेलोपन पोलिया र एनिमिया अर्थात् रक्तस्रावको संकेत पनि हुनसक्छ ।

स्वास्थको सहयोगमा 

Topics #अनुहार #चिकित्सक