आफूले चाहेभन्दा फरक काम ।

कामको दीर्घकालीन असुरक्षा आदि

कम पारिश्रमिक ।

कामको अत्यधिक दबाब ।

समयमै बढुवा नहुनु ।

स्वास्थको सहयोगमा 

Topics #कार्यालयमा तनाव