१. खानामा के खाने, के नखाने मात्र होइन कसरी खाने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ । हामीले खानेकुरा खादाँ केही शिष्टाचार पालना गर्नुपर्छ ।

२. खाना खानुअघि प्लेट बजाउने, चम्चालाई हातमा खेलाउने जस्ता कार्य सभ्य मानिँदैन ।

३. खाना खाँदा ठूलो आवाज निकाल्नु हुँदैन ।

४. मुखभरि खाना दलेर तथा थालमा छरेर खाना खानु असभ्यता हो ।

५. एकै चोटी ठूलो–ठूलो गाँस हाल्नु पनि सभ्य शैली मानिँदैन ।

६. हतार–हतार खाने बानी राम्रो होइन ।

७. मुख खुला गरेर आवाज निकाल्दै चपाउनु हुँदैन ।