फिटनेस

हामीले अपनाइरहेको योग विधी कति प्रभावशाली छ ? असली अभ्यास भइरहेको छ त ?

अहिले योग-अभ्यासको लहर चलेको छ । हरेको घर-घरमा योगको अभ्यास भइरहेको छ । हामीमध्ये कतिले योग सेन्टरमा धाएर योगको विधीहरु…