स्वास्थ्य

यी खानाहरु खानुहोस् हटाउछ मुटुको धमनीको अबरोध

हर्ट ब्लकेजबाट बँच्नका लागि शरीरिक क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ र साथै हाम्रो आहारमा केही विशेष चीज समावेश गर्न पनि आवश्यक हुन्छ…