स्वास्थ्य

यदि यी ३ कुरा भएका पुरुष हुन्छन् अभागी

धेरैजसो मानिसहरु शास्त्रमा बिश्वास राख्ने गर्दछन भने कोहि यसमा बिस्वास नराख्ने पनि हुन्छन र शास्त्रमा यी तीन कुरा भएका ब्यक्तिलाई अभागी…