स्वास्थ्य

फाइबरको कमी हटाउनका लागि आहारमा यी भोज्यपदार्थहरू संलग्न गर्नुहोस्

फाइबरको कमी हटाउनका लागि आहारमा यी भोज्यपदार्थहरू संलग्न गर्नुपर्छ । हरिया सागपात हरिया सागपातमा फाइबर प्रचूर मात्रामा हुन्छ । दिनदिनै…