अजिब टेक्नोलोजी सम्बन्धि केहि तथ्य

तपाईलाई थाहा भएको या थाहा नभएको टेक्नोलोजी सम्बन्धि केहि तथ्य यहाँ राख्न खोजेका छौ , जुन सुनेर तपाई हैरान बन्न सक्नु हुन्छ | १. संसारका ९१% मानिसहरु आफ्नो मोबाइललाई १ हातको