फाइदा मात्र छैनन् एलोभेरा सेवनका

हाम्रो घर आँगन मै पाइने जडीबुटि एलोभेरा अर्थात् घ्यूकुमारी हो । जसलाई हामी आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका पनि छौं । परम्परागत रुपमा ऐलोभेराको प्रयोग शरीरको बाहिरी अङ्गमा चोट पुगे