यी फलफूलमा पौष्टिक गुणका साथै औषधीय गुणहरु पाइन्छ

अंगुर अंगुर पनि हामीले अत्यधिक सेवन गर्ने फलमध्ये पर्छ। अंगुरमा पाइने पौष्टिक र औषधीय गुणले मानव शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ। अंगुरको औषधीय गुण १. अंगुरमा ‘फ्ल्याभोनोइड्स’ भन्ने तत्व पाइन्छ, जसले