कस्तो स्वभावका मानिसका कुन रक्तसमूह ? जान्नुहोस

एबी समूह सबैभन्दा कम मानिसमा भएको रक्तसमूह एबी हो । यो ४ प्रतिशत मानिसमा मात्र पाइन्छ । ३ प्रतिशतमा पोजेटिभ हुन्छ भने १ प्रतिशतमा नेगेटिभ पाइन्छ । यो रक्तसमूहका मानिसहरू