स्वास्थ्य

क्यान्सर लाग्नबाट बच्नको लागि यी खानेकुराको दैनिक सेवन अति आवश्यक छ

१. ब्रोकाउली, पत्ता गोभी र फूल गोभीः यसमा रहेको ग्लूकोसाइनोलेट्स खानाले आइसोथायोसाइनेट र इनडोल्समा बदलिन्छ । यो तत्वले सुन्निन कम…