स्वास्थ्य

यस्तो छ दाँत खिईनुका कारण र उपचार

सामान्यतया दाँतको राम्ररी सरसफाई तथा हेरचाह नगरेको अवस्थामा दाँतमा समस्या देखापर्छ । अन्यथा समयमै उपचार नगरेको खण्डमा पायरिका कारण दाँत तथा…