स्वास्थ्य

शास्त्र अनुसार कस्ता ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ?

शास्त्र अनुसार यी तीन कुरा भएका ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ । चाणक्य नीति भन्छः वृद्धकाले मृता भार्या बन्धुहस्ते गतं धनम्।…