स्वास्थ्य

च्याउको सेवन बाट बच्न सकिन्छ डिप्रेसनबाट

बेलायतस्थित इम्पिरियल कलेज अफ लन्डनका अनुसन्धाताद्वारा गरिएको यो अनुसन्धान ‘साइन्टिफिक रिपोर्ट’ मा प्रकाशित छ । सिलोकाइबिन च्याउ उदासी रोग (डिप्रेसन)…

स्वास्थ्य

डिप्रेसनबाट बच्न च्याउ

बेलायतस्थित इम्पिरियल कलेज अफ लन्डनका अनुसन्धाताद्वारा गरिएको यो अनुसन्धान ‘साइन्टिफिक रिपोर्ट’ मा प्रकाशित छ ।  सिलोकाइबिन च्याउ उदासी रोग (डिप्रेसन) को…