यो पनि हुनसक्छ नपुंसकताको कारण

भर्खरै गरिएको एक अध्ययन अनुसार सनस्क्रीनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पुरुषमा नपुंसकता हुन सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ । सनस्क्रीनमा प्रयोग भएको विभिन्न रसायनिक तत्वका कारण पुरुषमा उत्पादन हुने शुक्रकिटलाई नष्ट गर्नुका