स्वास्थ्य

नपुंसकताको कारण यसलाई पनि मानिएको छ

भर्खरै गरिएको एक अध्ययन अनुसार सनस्क्रीनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पुरुषमा नपुंसकता हुन सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ । सनस्क्रीनमा प्रयोग भएको…

स्वास्थ्य

यो पनि हुनसक्छ नपुंसकताको कारण

भर्खरै गरिएको एक अध्ययन अनुसार सनस्क्रीनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पुरुषमा नपुंसकता हुन सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ । सनस्क्रीनमा प्रयोग भएको…