स्वास्थ्य

नाइटोमा नरिवलको तेल लगाउदा के के फाइदा हुन्छ ? जानुहोस

१. पेटका मांसपेशी र मासिक धर्ममा आरामः नरिवलको तेलमा एन्टि अक्सिडेन्ट गुण हुने भएकाले पेटको मांसपेशीहरुको तन्काईको कारणले उत्पन्न हुने…