खानपान

पत्रिकामा राखेर चटपटे, पकौडा वा अन्य खानेकुरा खानुहुन्छ ? अब याे पढ्नुहोस्

कुनै पनि खानेकुरा पत्रपत्रिकामा राखेर दिनु र पत्रपत्रिकामा पोको पारेर राख्नु हाम्रो समाजमा सामान्य मानिन्छ । तपाईं चटपटे खान जानु…