स्वास्थ्य

हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाबर्तनबाट निम्तिन सक्छ रोग, जन्नुस कसरि

हामीले पकाउने भाँडा वर्तन, खाना पस्कने थाल आदि कुन धातुले बनेको हो ? कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने कुराले स्वास्थ्यसँग…