भातको माडको फाइदा थाहा पाउदा पर्नुहुनेछ छक्क

हामी दिनहु भान्सामा खाना पकाउने काम गर्छौ। खाना पकाउने क्रममा हामीले ध्यान गर्दैनौ तर खाना पकाएर फ्याक्नु पर्ने कुराहरु पनि धेरै काम लाग्ने गर्दछ । जस्तै भातको माड, भातको माडले हाम्रो