स्वास्थ्य

यदि तपाइ कसैलाइ माया गर्नु हुन्छ ? याद गर्नु होस यी कुराहरु ..

तपाईको कुनै प्रेमिका छिन र यहाँ सोधिएको उत्तरमा तपाईको सकारात्मक मत रहेको छ भने आज हामी तपाई समक्ष केहि यस्ता…