स्वास्थ्य

मित्रवत व्यवहार बढाउँछ चियाले

सबै उमेरका व्यक्तिले पिउन सक्ने चियाको सुरुवात १८औंं शताब्दीमा चीनमा भएको इतिहासमा उल्लेख छ । यसको वैज्ञानिक नाम क्यामेलिया साइनेन्सिस्…