स्वास्थ्य

यस्तो गर्नुहोस्, जाडो मौसममा चाडै कम हुन्छ शरिरको तौल

ज्वानोको चिया गरम पानीमा ज्वानो, अलैंची, सुप र अदुवा हालेर उमाल्नुहोस् । यो चियामा राइबोफ्लेविन नामक तत्वको मात्रा हुन्छ ।…