यी ४ समयमा चिया पिउँदै नपिउँनुहोस्

तपाइँ धेरै चिया पिउनु हुन्छ भने सही समय पनि थाहा पाउँनुहोस्, कति बेला चिया पिउने । किनकि, गलत समयमा चिया पिउँनु तपाईलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ  । केही प्रकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी