स्वास्थ्य

अभिभावकहरुले बालबालिकालाई सीकाउनै पर्ने कुरा के के हुन् ? जान्नुहोस

खाना अगाडि र पछि राम्रोसँग हात धुने चम्चाले खाना खाए पनि बालबालिकालाई खाना खानु अगाडि र पछाडि हात धुन लगाउनुपर्छ…