स्वास्थ्य

सुत्केरी महिलाले लगायत अन्य रोगका व्यक्तिले खानु नहुने भटमास

क्यान्सर सबै प्रकारको त हैन, तर जो व्यक्तिलाई मूत्राशय (यूरिन) को कयान्सर छ, त्यस्ता व्यक्तिले भटमास नखाएकै राम्रो हुन्छ ।…