स्वास्थ्य

खुट्टा सुन्निनुको छ यस्ता कारण, एक पटक पढ्नै पर्ने

एउटा खुट्टा सुन्निए पछि के गर्ने ? सामान्यतया दुइटै खुट्टा सुन्निछ, तर कहिलेकाँहि एउटा खुट्टा कम सुन्निएको हुनसक्छ । विशेष…