स्वास्थ्य

यी कुरालाई बेवास्ता गरे, पुरुषको स्तनमा आउन सक्छ खतरनाक क्यान्सर

महिलाहरुलाइ मात्र धेरै खालका रोग नलागेर केहि यस्ता रोग जुन पुरुषलाई पनि लाग्ने गर्दछ । जस्तै: स्तन क्यान्सर महिलालाई मात्र नभई…