स्वास्थ्य

शरीरले कुन रोगको संकेत कसरी गर्छ ? स्वास्थ्यका यी आधारभूत कुरालाई हामीले बुझ्नैपर्छ ।

शरीरको रचना अद्भूत छ । शरीरको भाषालाई बुझ्न सकियो भने हामी संभावित थुप्रै किसिमको रोगबाट बच्न सकिन्छ । किनभने शरीरले…