जाडोमा हात खुट्टा फुटेर हैरान हुनु भएको छ ? अपनाउनुस यस्ता कुराहरु

जाडोमा हात खुट्टा फुटेर हैरान हुनु भएको छ ? यदि हुनुन्छ भने तलका कुराहरु अपनाउनुस ।  जाडो मौसम छालाका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो मौसममा छाला सुक्खा हुने, चिलाउने र औंला